zabawa i nauka

Żłobek Miejski
w Pabianicach

Żłobek Miejski w Pabianicach
ul. Stanisława Moniuszki 146
95 – 200 Pabianice

42 215 15 06
453 675 926

Filia Żłobka Miejskiego w Pabianicach
ul. Ks. Piotra Skargi 70
95 – 200 Pabianice

42 213 77 20
453 675 920

Aktualności

Szanowni Państwo !

18 maja 2024 roku organizowany jest na terenie naszego miasta „Dzień Zdrowia”.
Dzieci do 6-tego roku życia będą mogły skorzystać z badania USG jamy brzusznej pod kątem nowotworów.

Szanowni Państwo !

Zatrudnimy pielęgniarkę / położną do pracy w Filii naszego żłobka przy ul. ks. Piotra Skargi 70.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w  sekretariatach obu naszych placówek.

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja dzieci do żłobka trwa od 01.10.2023 r. do 15.05.2024 r. Zainteresowanych rodziców proszę o pobranie
,,Karty zgłoszenia dziecka” z zakładki ,,Do pobrania”, wypełnienie komputerowo i złożenie w sekretariacie żłobka –
siedziba przy ul. Stanisława Moniuszki 146 lub Filia ŻM przy ul. ks. Piotra Skargi 70.

O wynikach Komisji Rekrutacyjnej prosimy dowiadywać się na początku czerwca 2024 r.
pod nr telefonu – 453 675 927 lub 42 215 15 06; Filia ŻM – 453 675 920 lub 42 213 77 20.

o nas

Żłobek Miejski
i jego Filia

Żłobek Miejski w Pabianicach  jest miejscem, gdzie stwarzamy dzieciom dobre warunki do jego psychomotorycznego rozwoju w zbliżonej do domowej atmosferze. Wiemy, że każde dziecko przychodzące do naszej placówki ma własny wyniesiony z domu plan dnia. Naszym zadaniem jest pomoc dziecku w adaptacji do nowych warunków, nowego otoczenia i nowych osób. Dzieci u nas czują się dobrze, otoczone są właściwą opieką przez opiekunki z wieloletnim stażem pracy w tym zakresie. Dodatkowo na miarę swych możliwości uczą się i poznają świat oraz rozwijają swoje umiejętności poprzez zabawę. Dbamy, aby rozwój naszych dzieci przebiegał harmonijnie odpowiednio do ich wieku.

Gwarantujemy naszym podopiecznym właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną w warunkach zbliżonych do domowych.

żłobek miejski

Miarą naszego sukcesu jest radość naszych podopiecznych i zadowolenie ich rodziców.

Adaptacja

Pierwsze dni dziecka w żłobku to często trudny czas zarówno dla niego jak i rodziców

Zabawy

Propozycje wspólnych zabaw dla rodziców wraz z dziećmi

Wspieranie rozwoju

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez odpowiednie do wieku zabawy

żłobek miejski

Nasza misja i wizja

Misją naszego Żłobka jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności. Podczas codziennej pracy rozwijają swoją aktywność, poprzez poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektujemy jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. W myśl hasła ,,Z sercem po serce dziecka” tworzymy atmosferę ciepła, czułości i troskliwości. Realizujemy cele i zadania określone w obowiązującej Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Prowadzone przez opiekunów obserwacje zachowań dzieci wykorzystywane są do indywidualnego doboru metod wychowawczych, dzięki czemu dzieci rozwijają się zgodnie z własnym potencjałem. Miarą naszego sukcesu jest radość naszych podopiecznych i zadowolenie ich rodziców.

Nasi ,, mali absolwenci” dzięki zdobytej u nas wiedzy i umiejętnościom opuszczając żłobek są przygotowani do podjęcia dalszej nauki w przedszkolu. Radzą sobie z czynnościami w codziennej obsłudze, nawiązują właściwe relacje rówieśnicze oraz dalej zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę swoich psychofizycznych możliwości. Pracujemy w pięknym, odnowionym budynku. Otoczenie przyjazne dziecku, pełne zabawek dydaktycznych sprawia, że rozwój dziecka jest prawidłowy i harmonijny. Dbamy też o pełne bezpieczeństwo dzieci i zaufanie rodziców. Staramy się, aby pobyt tutaj dziecka był miły i przyjemny. By wyzwalał tylko pozytywne emocje i zachowywał u naszych dzieci miłe wspomnienia.

Dlaczego my?

Tradycja i wieloletnia praktyka w sferze opieki i wychowania

Bezpieczne i przyjazne miejsce dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności

Życzliwość

W myśl hasła ,,Z sercem po serce dziecka” tworzymy atmosferę ciepła, czułości i troskliwości

Indywidualne podejście

Prowadzone przez opiekunów obserwacje zachowań dzieci wykorzystywane są do indywidualnego doboru metod wychowawczych

Bezpieczeństwo

Dbamy o pełne bezpieczeństwo dzieci i zaufanie rodziców

Kreatywność

Wspieramy rozwój zdolności i umiejętności naszych podopiecznych

żłobek miejski

Nasz ramowy plan dnia

Przyjmowanie dzieci

6:00 - 7:45

Pierwsze śniadanie

8:15 - 8:45

Zajęcia i drugie śniadanie

9:00 - 11:00

Obiad

11:15 - 11:50

Leżakowanie

12:10 - 13:45

Podwieczorek

14:00 - 14:20

Przyjazne i bezpieczne miejsce dla Twojego dziecka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top
Skip to content